Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh lùa mới 90% giá rẻ

1.900.000 1.700.000