1. KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐỔI SẢN PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Khách hàng được đổi sản phẩm khác khi nhận được sản phẩm không đúng với mô tả trên website, sản phẩm bị lỗi do Đồ cũ Phong Hải.

2. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM:

Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác 1 lần duy nhất và trong vòng 2 ngày kể từ thời điểm nhận hàng. Sản phẩm đổi cần phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

• Sản phẩm phải còn nguyên hàng, nguyên kiện như khi chúng tôi giao.

• Trường hợp sản phẩm cần đổi được đặt trong thời gian 1-2 ngày để chúng tôi có thể chuẩn bị được hàng.