Thanh lý tủ kệ trưng bày 1m22x2m18x23cm cũ

2.500.000 1.995.000