Thanh lý tủ kệ trắng hồng 1m7x1m6x13cm cũ

1.495.000