Thanh lý tủ kệ trắng hồng 1m7x1m6x13cm cũ

3.000.000 1.495.000