Thanh lý tủ hồ sơ gỗ 2 cánh mới 95% giá rẻ

600.000 500.000