Thanh lý kệ hồ sơ 2m7 cũ giá siêu rẻ

1.200.000 1.000.000