Thanh lý giường gỗ lọt lòng 1m53x2m04 cũ

6.500.000 3.495.000