Thanh lý giường gỗ 1m8x2m cũ giá rẻ

4.500.000 2.495.000