Thanh lý giường gỗ 1m6x2m cũ màu vàng

4.500.000 2.395.000