Thanh lý Giường 1m8x2m mới màu nâu giá xưởng

10.000.000 4.995.000