Thanh lý bộ sofa mini sọc đỏ SF80

3.500.000 2.500.000