Thanh lý Bộ salon gỗ tự nhiên chạm đào cũ

10.000.000 6.995.000