Thanh lý bàn làm việc 1m2x60cm cũ

850.000 745.000