Thanh lý bàn làm việc 1m2 x 60cm có hộc cũ giá rẻ

850.000 650.000