Thanh lý bàn giám đốc 1m2x60cm màu nâu cũ giá rẻ

2.700.000