Thanh lý bàn cafe mặt vuông chân gỗ tồn kho giá rẻ

800.000 495.000