Kệ gỗ đựng hồ sơ 4 tầng 90cm*1m8 cũ

1.100.000 945.000