Ghế Giám đốc da có gác chân cao cấp giá xưởng

2.500.000 2.095.000