Ghế cao bông Hiệp Thành màu xanh cũ thanh lý giá rẻ

60.000 40.000