Tủ kệ hồ sơ 1m2*2m2 sâu 60cm màu trắng cũ thanh lý

2.500.000 1.195.000