Tủ hồ sơ giám đốc 2m33 cao 2m2 mới 90%

4.500.000 3.995.000