Thanh lý tủ kệ hồ sơ văn phòng cũ 1m75x2m4x40cm

4.000.000 2.495.000