Thanh lý tủ hồ sơ văn phòng cao cấp cũ giá rẻ

8.000.000 4.000.000