Thanh lý Tủ hồ sơ thấp cũ 2 cánh có khóa cũ 40cm*80cm giá rẻ

800.000 495.000