Thanh lý Tủ hồ sơ thấp 4 cánh 3 hộc 2m4x40cm cao 70cm cũ

2.500.000 1.495.000