Thanh lý tủ hồ sơ MFC trắng đen mới 95% giá rẻ

1.800.000 1.500.000