Thanh lý tủ hồ sơ 6 cánh MFC cũ giá rẻ

2.700.000 2.400.000