Thanh lý tủ hồ sơ 6 cánh 1m2 x 2m4 giá rẻ

2.500.000 2.000.000