Thanh lý quầy 2m ốp đá cũ giá siêu rẻ

4.500.000 4.200.000