Thanh lý giường gỗ MDF 1m2x2m có 2 hộc kéo

4.000.000 1.995.000