Thanh lý ghế tựa bi kẻ caro bọc simili cũ

145.000