Thanh lý ghế tựa bi kẻ caro bọc simili cũ

250.000 145.000