Thanh lý ghế gấp thân dài màu đỏ chân sơn cũ

400.000 195.000