Thanh lý ghế gấp thân dài màu đỏ chân sơn cũ

195.000