Thanh lý Ghế đôn inox cao mới 90%

350.000 295.000