Thanh lý Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ tự nhiên cũ

3.000.000 2.495.000