Thanh lý bàn làm việc 1m4 cũ có hộc giá rẻ

1.200.000 950.000