Thanh lý bàn làm việc 1m2 cũ giá rẻ

750.000 600.000