Thanh lý bàn gỗ 1m4x70cm cao cấp nhiều hộc mới 90%

2.495.000