Thanh lý bàn gỗ 1m4x70cm cao cấp nhiều hộc mới 90%

3.500.000 2.495.000