Thanh lý bàn giám đốc 1m6 mới giá siêu rẻ

3.500.000 3.200.000