Thanh lý bàn giám đốc 1m4 mới giá rẻ

3.000.000 2.750.000