Thanh lý Bàn đá sân vườn chân sắt 1m6x90cm cũ

2.500.000 1.495.000