Thanh lý bàn cụm 4 chỗ 1m4x2m8 cũ giá rẻ

5.000.000 2.400.000