Thanh lý bàn cụm 2 chỗ 1m6x50cm cũ

500.000 345.000