Kệ trưng bày màu trắng 78cm*1m9 sâu 30cm cũ thanh lý

2.000.000 1.195.000