Kệ gỗ ngang 1m15 sâu 45cm cao 1m30 cũ thanh lý

650.000 495.000