Giường gỗ sồi 1m6x2m có hộc mới 90%

4.500.000 3.995.000