Ghế xoay văn phòng lưng lưới vàng mới 90%

650.000 495.000