Ghế nhân viên văn phòng bọc vải chân quỳ

550.000 495.000