Bộ bàn 4 ghế quán ăn tồn kho thanh lý giá xưởng

2.100.000 1.645.000