Bàn làm việc 3 hộc màu trắng 1m2 cũ

850.000 745.000