Bàn làm việc 2 hộc màu nâu 1m2x60cm cũ

850.000 745.000